Условия за връщане на стока

Отказ от договор за продажба от разстояние


   1. При получаването на стоката ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай,че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.
   2. В случай че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера, ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да откаже пратката. На следния имейл адрес: elektrouredi @ abv.bg или във формата за контакти на нашия сайт ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ изпраща снимки на дефектите на уреда, заснета транспортна опаковка от всичките й страни и предявява претенции за рекламация към КУРИЕРА в писмен вид.
   3. Ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ губи право да претендира на по-късен етап.
   4. В случай, че КЛИЕНТЪТ е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към ТЪРГОВЕЦА, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на КЛИЕНТА съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП. КЛИЕНТЪТ отправя претенции към избрания от него превозвач.
   5. ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.
    За целта стоката трябва да бъде в цялостен търговски вид - неразопакована и неупотребявана, с придружаващите я документи (касов бон, фактура, гаранционна карта).
   6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.
   7. ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява получената сума, платена от ПОЛУЧАТЕЛЯ/КЛИЕНТА, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от ТЪРГОВЕЦА. Възстановяването на сумата става само с банков превод!
   8. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/.  ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛУЧАТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.
   9. В случай на обстоятелствата, посочени в т.1, 2 и 3, както пагуба или загуба на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.
   10. Връщането на стока с наложен платеж се счита за нарушение на настоящите Условия. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже връщането до отпадане на опцията „наложен платеж”.
   11. Връщането на стока, изпратена за сметка на ТЪРГОВЕЦА, в случаите, когато е указано, че е за сметка на КЛИЕНТА, се счита за нарушение на настоящите условия. Върната по този начин стока ще бъде приета от ТЪРГОВЕЦА, като последният запазва правото си да удържи сумата от стойността на сумата за възстановяване или да я изиска чрез наложен платеж, при получаване на нова пратка, в случаите на замяна.


ВНИМАНИЕ!!!
Стоки, върнати с наложен платеж, не се приемат! Изплащането на сумата се извършва с плащане по банков път!
Всяка пратка пътува със СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ. Попълвате формуляра и изпращате стоката към нас БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ.
Стандартен формуляр за право на отказ може да изтеглите от тук: ФОРМУЛЯР